Otázky a odpovede

– Aké vzdelanie majú Vaše opatrovateľky?

O vašich príbuzných sa starajú skúsené a profesionálne vyškolené opatrovateľky. Každá je držiteľkou:

-osvedčenia o absolvovaní akreditovaného kurzu MPSVaR SR, ktoré opatrovateľku oprávňuje poskytovať opatrovateľskú starostlivosť alebo  má odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

-má podpísanú pracovnú zmluvu s našou spoločnosťou s dohodou o zachovaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v rodine

– Každú opatrovateľku si osobitne vyberáme a potom prechádza skúšobnou dobou, počas ktorej pozorne sledujeme jej prácu a odozvu od klientov. Keď sa osvedčí zostáva u nás dlhodobo pracovať.

 

– Aký je minimálny počet hodín opatrovania?

Minimálna doba opatrovania je 2 hodiny.

 

– Poskytujete služby aj cez víkend?

Áno. Naše služby vieme zabezpečiť  aj cez víkend.

 

– Poskytujete aj úkony ako napr. ošetrovanie rán, preležanín, podávanie injekcií, infúzií  a iné?

Nie. Naše služby nezahŕňajú: medicínsku starostlivosť. Na vysvetlenie:

Ošetrovanie pacientov je odborná činnosť, ktorú môžu vykonávať len zdravotnícki pracovníci, lekári, ale najmä sestry, ktoré odbor ošetrovateľstvo vyštudovali. Ošetrovateľské úkony sú napr. ošetrovanie rán, preležanín, podávanie injekcií, infúzií a iné odborné výkony, ktoré patria do zdravotnej – ošetrovateľskej starostlivosti.

Ošetrovanie sa vykonáva v nemocniciach, v ambulanciách, ale aj v domácom prostredí, kde ho vykonávajú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Pre bližšie informácie o službách ADOS kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Opatrovateľské služby je možné kombinovať so službami ADOS.

 

Máte zariadenie, kde by sme mohli umiestniť člena rodiny, ktorý potrebuje 24 hodinovú

starostlivosť?

Nie. Pobytové zariadenie nemáme, chodíme ku klientom domov.

 

– Poskytujete služby aj bez rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu?

Áno.

 

– Poskytujete služby aj mimo územie Košíc?

Nie. Opatrovateľské služby poskytujeme len v Košiciach ,vo všetkých mestkých častiach. 

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?
Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme

Copyright © 2020 Empatia plus n.o. Všetky práva vyhradené. Designed by www.webstranky-seo.sk

Hore