Fakturačné údaje

Kontaktné informácie:

Empatia plus n.o.
Murgašova 3
040 01 Košice
Tel.: +421 944 119 381

E-mail: info@empatiaplus.sk
E-mail: empatiaplus@gmail.com

Otváracie hodiny:

pondelok – piatok: 8:00 – 13:00

Iný čas je možný po telefonickej dohode.

Osobnú návštevu u nás si vždy dohodnite vopred telefonicky, lebo chodíme ku klientom a nie vždy sme k dispozícii.

Identifikačné údaje:

Názov : Empatia plus n.o.

 

Sídlo: Magurská 1, 040 01 Košice

Zastúpenie: Ing.Ladislav Necela – riaditeľ

Bankové spojenie: FIO banka,a.s.

Číslo účtu: SK29 8330 0000 0022 0233 3937

IČO:    52354920

DIČ:    2120997054

Zapísaný v registri Okresného úradu v Košiciach pod č.: OVVS/2/2019

Copyright © 2020 Empatia plus n.o. Všetky práva vyhradené. Designed by www.webstranky-seo.sk

Hore