Tento rok sa uchádzame o príjem 2 % dane z príjmu.

Tento príjem nám pomáha pokryť prevádzkové náklady našej opatrovateľskej služby – poskytujeme sociálne služby seniorom a osobám so zdravotným postihnutím.

Darujte nám 2% z dane a my ich použijeme na zlepšenie kvality našich služieb.

Ďakujeme, ak ste sa rozhodli Vaše 2% zo zaplatenej dane darovať práve nám.

Naše údaje: IČO: 52354920
Právna forma: NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
Obchodné meno/názov: EMPATIA PLUS N.O.
Sídlo – ulica: MAGURSKÁ 1205/1
PSČ: 040 01
Obec: KOŠICE

Zamestnanec

1. Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
3. Najneskôr do 30.4. doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
2. V lehote na daňové priznanie, zvyčajne do 31.3. doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.
V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
2. V lehote na daňové priznanie, zvyčajne do 31.3. doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.
V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť.

Copyright © 2020 Empatia plus n.o. Všetky práva vyhradené. Designed by www.webstranky-seo.sk

Hore